จ้อพื้นฐานการเล่นแบดมินตันลุกษณะคู่

แบดหมายความว่าเกมการเล่นจำพวกคู่ที่ ไม้แบด victor จำเป็นมีความเกี่ยวพันในคู่ของตนเองจึงต้องฝึกฝนอย่างการยืนแบบแบดมินตัน พอจะจำแนกแยกแยะได้ว่ามี 5 วิธีทุกประเภทมีทั้งจุดดีพร้อมกับจุดด้อยอยู่ด้วยกันทั้งหมดแต่กระนั้นในขณะลูกขนไก่ อยู่ในการเล่นเป็นผลร้ายมากขึ้น มีลักษณะของการเล่นแบดมินตันลักษณะคู่รวมหมด 5 แบบดังต่อไปนี้1.การยืนประเภทน้ำหน้า – ส่วนหลังการเล่นคู่รูปแบบยืนด้านหน้า – หลังนี้ หมายถึง คนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน ไม้แบด victor ้าของสนามชิดตาข่าย พร้อมด้วยตีลูกแบดมินตันทางด้านหน้าของสนาม และอีกคนหนึ่งต้องตีลูกแบดมินตันตอนหลังของสนาม การเล่นแบบยืนหน้า – ข้างหลังหรือคุมหน้าคุมข้างหลังสัมพันธ์กันเนื่องด้วยผู้เล่นที่มีฝีไม้ลายมือกับความหนักแน่นแตกต่างกันมาก แล้วจึงเป็นแบบเกณฑ์เนื่องด้วยการเล่นแบบคู่ผสมไป ทันทีที่ทำการส่งลูกขนไก่แล้วอีกคนหนึ่งให้ไปยืนดูแลทางหน้าของสนามครั้นเมื่อตกเป็นฝ่ายรับลูกแบดมินตันจากการส่งลูกแบดให้คนรับลูกเป็นคนกำกับข้างหน้าอีกคนดูแลหลัง โดยจะแยกแยะหน้าที่เช่นนี้ตลอดหรือไม่เปลี่ยนกันก็ได้ การเล่นเช่นนี้หากเป็นการเล่นลักษณะแบบคู่ผสมชาย – หญิงแล้วจะส่งเสียผลดีมากโดยใช้หญิงคอยตีข้างหน้าใกล้ชิดตาข่ายทุก ไม้แบดมินตัน เวลา เกี่ยวกับชายให้ยืนควบคุมส่วนหลังตลอด ด้วยว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรง กว่าผู้เล่นด้านหน้าสนามจำเป็นต้องมีความแม่นยำ คล่องแคล่ว กับเชิงดี พร้อมด้วยไม่ต้องกินพลังมาก แต่การยืนลักษณะแบบนี้มีข้อตำหนิอยู่ หมายถึงตำแหน่งข้างหน้าส่วนหลังของผู้เล่นที่ยืนใกล้ชิดตาข่ายเยื้องมาทางซ้ายมือพร้อมกับขวามือเป็นมุม 45 องศาใกล้ชิดเส้นของรวมหมดทั้งสองเส้น จักเป็นจุดให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีได้ง่ายๆ เฉพาะในการเล่นคู่แล้วลูกลอยสูงโด่งจะเสียเปรียบให้กับคู่แข่งได้ง่าย การยืนแบบนี้ ให้เล่นด้วยลูกเฉลียงให้เลยข้างหลังของผู้ค ไม้แบดมินตัน นที่ยืนอยู่ใกล้ตาข่าย จะทำให้คนที่ยืนดูแลหลังจำเป็นลื่นถลำตัวเข้ามาแก้โดยจำต้องตีลูกแบด โด่งขึ้น จากนั้นค่อยใช้ลูกตบหรือไม่ก็ลูกเฉียงไปอีกข้างหนึ่งโดยพยายามให้คนที่ดูแลหลังของคู่ต่อสู้จำต้องวิ่งพร้อมด้วยซวนเซอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ฝ่ายเราดีกว่าพร้อมด้วยคาดหมายคะแนนได้มากกว่า3. การยืนลักษณะเยื้องกัน หมายความว่าการยืนรวมแบบการเล่นที่ยืนใกล้ชิดพร้อมทั้งการยืนหน้าหลังโดยจัดแบ่งสนามเล่นตามเส้นเฉียง ผู้ตีที่อยู่แนวทางขวามือจำเป็นตีลูกแบดมินตันทางทางขวามือครึ่งหนึ่ง พร้อมกับกำกับหน้าตาข่ายโดยตลอด พร้อมกับผ ไม้แบด victor ู้ซึ่งอยู่{ทาง|ด้าน,ซ้ายมือรับผิดชอบตีลูกขนไก่ที่อยู่ด้านซ้ายจากเส้นสั้นจดเส้นข้างหลัง พร้อมกับควบคุมท้ายสนามตลอดการยืนคู่เช่นนี้สมัยนี้ไม่นิยมกันมากนักยกเว้นจะใช้ปนกันกับลักษณะอื่นเป็นครั้งคราวข้อดีของการยืนแบบนี้นั้น อยู่ที่คู่เล่นคนหนึ่งสามารถรับลูกแบดมินตันที่พลุ่งมาทางมุมสนามตอนท้ายมือได้ดีข้อด้อยของการยืนแบบนี้มีอยู่ว่า ในบางขณะที่ผู้เล่นด้านหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกแบดที่เกินเส้นสั้นมาทางสนามด้านซ้าย พร้อมทั้งศัตรูตอบโต้มาทางมุมขวาจะทำให้ผู้เล่นทางซ้ายตกอยู่สถานภาพคับขันขึ้นมาโดยทันทีทันใด การแบ่งภาระหน้าที่ก็ไม่แน่นอนอย่างกับการยืนเล่นคู่แบบอื่นๆ

Scroll to top